Waarborgfonds voor de Zorg

Voor het jaarverslag van het Waarborgfonds voor de Zorg heb ik foto’s gemaakt van de medewerkers en de Raad van Bestuur.