Ontbijt voor onderwijs

In Nicaragua heb ik voor ICCO en Kerk in Actie verschillende projecten gefotografeerd. Een van deze projecten vindt plaats in het rurale en arme noorden van het land. Hier wonen veel boeren die hard moeten werken om rond te komen. De kinderen werken vaak mee op het land. Om de spiraal van armoede tot stilstand te brengen, stimuleert een lokale organisatie de ouders hun kinderen naar school te sturen omdat ze daar ontbijt krijgen, een maaltijd die in die arme contreien vaak wordt overgeslagen omdat er geen geld voor is. Dit project slaat twee vliegen in één klap: de kinderen krijgen een extra maaltijd en ze krijgen onderwijs. Met dit basisonderwijs staat de deur open naar  een betere toekomst.