Albinisme in Tanzania

In januari 2016 ben ik voor het Liliane Fonds naar Tanzania afgereisd. Het Liliane Fonds werkte aan een campagne rondom albinisme in Tanzania. Een Albino in Tanzania loopt namelijk gevaar. Niet alleen moet hij uitkijken voor de zon, huidkanker ligt op de loer, maar hij moet ook uitkijken voor zijn eigen dorpsgenoten. Albino’s brengen namelijk geluk, of liever gezegd, onderdelen van Albino’s brengen geluk. Een oud maar hardnekkig bijgeloof zorgt ervoor dat albino’s hun leven niet zeker zijn. Hun lichaamsdelen worden in toverspreuken en drankjes gebruikt om geluk te brengen. Het Liliane Fonds probeert een veilig bestaan voor albino kinderen te realiseren. En probeert er ook voor te zorgen dat albino’s niet worden buitengesloten van de samenleving door kansen te creëren op particuliere scholen waar meer aandacht aan de problemen van albino’s wordt besteed. Kinderen met albinisme hebben ook slechte ogen en kunnen op openbare scholen niet meekomen.

Deze diashow vereist JavaScript.